Friends of Cardigan Bay Smugmug videos and photos

 

Download Newsletter

Croeso

Croeso i Cyfeillion Bae Ceredigion


O Gwely'r Môr i Lan y Môr

Mae'r sefydliad gwirfoddol codi ymwybyddiaeth ar gyfer cadwraeth ym Mae Ceredigion drwy ymchwil wyddonol a chyfranogiad cymunedol.

Mae ein gwefan yn dangos y cyfoeth Bae Ceredigion, yr heriau cyfnewidiol amgylcheddol y mae'n eu hwynebu a sut y gallwn ni i gyd yn chwarae rhan mewn gwarchod a gofalu am ei dyfodol. P'un a ydych yn ymwelydd i Fae Ceredigion, un o drigolion yr ardal Bae, neu ymwelydd yn unig ar y we, rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd ein gwaith diddorol ac ysbrydoledig.

Mae ein gwaith yn cynnwys addysg, ymchwil a monitro yn ogystal â chyflwyno'r hyfrydwch y Bae i unrhyw un sydd â diddordeb. Trwy ymgyrchoedd a chyswllt â chyrff statudol ac anllywodraethol, CBC yw codi ymwybyddiaeth o'r heriau sy'n wynebu'r bae cain ac yn egnïol monitro unrhyw effeithiau a thrwy hynny helpu i atal bygythiadau newydd.

Os hoffech chi ein cefnogi ni a dod yn aelod, ymuno yma: (cyswllt) 'Sut  I ymuno hefo ni’

Ddilynwch ni ar  Facebook, Twitter a SmugMug

Cysylltwch a ni

 

 

Friends of Cardigan Bay Facebook